Biurko Manhattan

Wymiary: wysokość 75 cm, długość 201 cm, głębokość 81 cm.

Materiały: konstrukcja z dębu i orzecha amerykańskiego, roleta fornirowana fornirem z czeczoty orzecha amerykańskiego. Blat biurka obłogowany fornirem dębowym. Obrzeża wykonane z ręcznie giętego dębu, dające najwyższą jakość, trwałość i estetykę wykończenia.

Szuflady biurka wykonane z dębu i orzecha amerykańskiego, dna szuflad fornirowane czeczotą topolową. Prowadnice szuflad wykonane z gwajaka – najtwardszego drewna dającego trwałość i optymalny poślizg.

Uchwyty rolet i szuflad wykonane z tygrysiego orzecha amerykańskiego.

Nogi biurka wykonane z dębu.

Piękno drewna, lekkość formy.

Tom Bensari

Styl i jakość marki

Bensari

Od eleganckiego połączenia litego drewna i forniru, po starannie dopracowane detale, takie jak ręcznie robione uchwyty, kolekcja Manhattan łączy w sobie piękno i funkcjonalność.

Kontakt

Napisz, aby dowiedzieć się więcej na temat indywidualnych zamówień.

włącz dźwięk

Wysokiej jakości pióro wraz z papeterią wprowadzają niezwykły klimat. Są zarazem wyrazem elegancji, szyku oraz jeszcze większą uwagę zwracają na detaliczność.

Wieczne pióro

Prezent dla wyjątkowego nabywcy. Ręcznie robione i zdobione pióro wraz z ryzom wysokogatunkowego papieru zachęca do przelania historii na papier. Fragment naszej historii możemy wysłać bliskiej nam osobie lub schować do szuflady tak, aby za kilka lat można było wrócić do ważnej dla nas chwili sprzed lat.

Polityka prywatności

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.bensari.art (zwanego dalej: „serwisem internetowym”), sposób ich ochrony oraz wyjaśnia mechanizm zbierania plików cookies w odniesieniu do wskazanego serwisu internetowego.

 2. Właścicielem serwisu internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Anna Bensari Studio, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6121756177, REGON: 522814655.

 3. Dane osobowe zbierane przez Anna Bensari Studio za pośrednictwem serwisu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 4. Anna Bensari Studio dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis internetowy.

  §1. Rodzaj przetwarzanych danych

  W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, użytkownik podaje następujące dane:

  1. adres e-mail;
  2. numer telefonu.

  Podczas korzystania z serwisu internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

  §2. Dane osobowe przetwarzane są:

  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką prywatności,
  3. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez użytkownika w serwisach internetowych,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

  §3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:

  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  3. do przenoszenia danych,
  4. wniesienia sprzeciwu,
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  6. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  §4. Administrator danych osobowych

  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: anna@bensari.art lub pod numerem telefonu: 787609308.

  §5. Mechanizm cookies

  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: anna@bensari.art lub pod numerem telefonu: 787609308.

 5. W serwisie internetowym stosowane są pliki cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do danych użytkowników mogą być określone w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 6. Ustawienia dotyczące plików cookies mogą być w każdym czasie samodzielnie zmienione przez użytkownika. Użytkownik może zablokować umieszczanie na jego urządzeniu plików cookies, a także usunąć już umieszczone.

 7. Pliki cookies to pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych. Za ich pomocą nie jest możliwe przedostanie się na urządzenie użytkownika żadnego niepożądanego oprogramowania.

 8. Pliki cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i dostosowanie serwisów internetowych do jego indywidualnych preferencji.

 9. Ograniczenie w przeglądarce stosowania plików cookies może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisów internetowych na urządzeniu końcowym użytkownika. Może także uniemożliwić skorzystanie z niektórych funkcji serwisów.

 10. Informacje o użytkownikach są pozyskiwane przez operatora poprzez gromadzenie logów serwera, wprowadzanie danych do formularzy informacyjnych oraz zapisywanie na urządzeniach końcowych użytkowników plików cookies.

 11. Informacje zbierane są bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników (anonimowo).

 12. Pliki cookies stosowane są w serwisach internetowych w celu:

  1. Konfiguracji serwisów - umożliwiają odpowiednie ustawienie funkcji i usług w serwisach.
  2. Bezpieczeństwa - rejestrują nadużycia.
 13. Zbierane będą następujące informacje:

  1. czas nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi,
  2. informacje o błędach,
  3. adres strony, z której nastąpiło przejście do serwisów przez odnośnik,
  4. informacje o przeglądarce internetowej użytkownika,
  5. adres IP użytkownika.
 14. W serwisach stosowanych jest kilka rodzajów plików cookies, wyróżnionych ze względu na następujące kryteria:

  1. Czas, przez jaki plik cookies jest umieszczony w urządzeniu końcowym użytkownika – pliki tymczasowe, umieszczone na czas sesji oraz pliki stałe, które pozostają w urządzeniu użytkownika.
  2. Pochodzenie wystawcy – pliki cookies od operatora oraz od Google Analytics.
  3. Ingerencja w prywatność użytkownika – operator stosuje pliki cookies niezbędne do umożliwienia pełnej funkcjonalności serwisów internetowych; ich stosowanie nie ingeruje w prywatność użytkownika. Pliki cookies do śledzenia zachowań użytkowników nie zawierają informacji pozwalających zidentyfikować dane osobowe konkretnego użytkownika.
 15. Udostępnianie przez operatora danych użytkowników odbywa się wyłącznie w granicach obowiązującego prawa. Bez zgody użytkownika operator może udostępnić jego dane wyłącznie odpowiednim organom na żądanie umocowane w przepisach.

Regulamin sprzedaży

 1. 1. Postanowienia Ogólne

  1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady sprzedaży realizowanej przez Bensari Studio.

  1.2. Sprzedaż mebli dostępnych na stronie www.bensari.art oraz na Instagramie @bensari_ebenistes (zwana dalej: Sprzedażą), jest prowadzona przez Anna Bensari Studio, Numer REGON: 522814655, Numer NIP: 6121756177 (zwaną dalej „Bensari Ebenistes”).

  1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

  1) adres pocztowy: PARKOWA 10, 55-020 GALOWICE, Polska;

  2) numer tel.: +48601946644;

  3) adres poczty elektronicznej: tom@bensari.art.

  1.4. Regulamin sprzedaży umieszczony jest w korespondencji e-mail potwierdzającej warunki zawarcia sprzedaży w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

  2. Definicje, Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

  2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

  2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

  2.3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

  2.4. Sprzedawca – Bensari Ebenistes

  2.5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

  2.6. Towary/Dzieła oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

  2.7. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),

  2.8. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,

  2.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem korespondencji e-mail.

  2.10. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U.2020.287).

  3. Zasady sprzedaży

  3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich lub euro. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

  3.2. Ewentualne ceny widniejące na stronie internetowej, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

  3.3. Kupujący potwierdzając e-mail z warunkami sprzedaży, zawierający niniejszy regulamin jednocześnie wyraża na niego zgodę.

  4. Warunki zawierania umowy sprzedaży

  4.1. Kupujący zawiera transakcję sprzedaży poprzez mailowe zaakceptowanie warunków transakcji oraz cech szczególnych Dzieła.

  4.2. Kupujący ma świadomość, że wykonane dzieło będzie odbiegać od modelu prezentowanego na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych w zakresie cech właściwych wykorzystanych materiałów.

  4.3. Dzieło wykonane jest w dużej mierze za pomocą ręcznych narzędzi i tradycyjnych metod pracy i w związku z tym:

  4.4. Dzieło może zawierać znaki tej pracy;

  4.5. Wymiary dzieła oraz niektóre jego detale mogą nieznacznie odbiegać od deklarowanych;

  4.6. Dobór materiałów oraz ich ułożenie jest wynikiem artystycznej decyzji wykonawcy i poza uzgodnieniami poczynionymi w mailach jest indywidualną interpretacją wykonawcy;

  4.7. Dzieło wykonywane jest z najwyższą starannością i z wykorzystaniem tradycyjnych metod pracy;

  4.8. Kupujący zapewni dziełu odpowiednie warunki przechowywania w tym w szczególności ochronę przed nadmierną wilgocią, jej dynamicznymi zmianami oraz promieniowaniem słonecznym;

  4.9. Kupujący ma świadomość, że dzieło wykonane jest z naturalnych materiałów i przy jego wykorzystaniu powinien uwzględnić charakterystykę tychże materiałów;

  4.10. Kupujący powinien jasno określić specyficzne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailowej.

  4.11. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

  4.12. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości e-mailowej na adres podany w zamówieniu. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego i po wpłacie zaliczki przez kupującego, umowa uważana jest za zawartą.

  5. Sposób płatności i termin płatności

  5.1. W Bensari Ebenistes istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

  5.1.1. - przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

  5.1.2. - płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

  5.1.3. - za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

  5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę zaliczki. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Bensari Ebenistes zamówienie jest przekazywane do realizacji.

  5.3. Bensari Ebenistes umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

  5.3.1. - Przelewy24

  5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

  5.5. Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny pomniejszonej o kwotę wpłaconej zaliczki w dniu otrzymania potwierdzenia, że zamówienie jest zrealizowane i czeka na wysyłkę lub jest gotowe do odbioru.

  6. Dostawa

  6.1. Zamówione towary są dostarczane do uzgodnionej z klientem lokalizacji odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

  6.2. Czas wysyłki towarów oraz koszty transportu są uzgadniane mailowo w chwili składania zamówienia. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym zaakceptowanym zamówieniu. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

  6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem specjalistycznych firm transportowych.

  6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

  6.5. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów transportu towaru.

  6.6. Koszty dostarczenia Towaru są każdorazowo wyceniane i podawane przy składaniu Zamówienia. Koszty transportu pokrywa kupujący.

  6.7. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

  7. Odstąpienie do umowy

  7.1. Z uwagi na indywidualny charakter wyprodukowanego specjalnie na zamówienie Klienta przedmiotu, Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, nie ma prawa odstąpić od zawartej umowy sprzedaży.

  8. Reklamacje

  8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.

  8.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.

  8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres Sprzedawcy lub poprzez e-mail. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady.

  8.4. Sprzedawca w terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

  8.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  8.5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

  8.5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

  8.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

  8.6. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  8.6.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określarozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).

  8.6.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem a Sprzedawcą.

  Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego

  inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

  8.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR:

  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

  9. Dane osobowe

  9.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

  9.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Bensari Ebenistes, dostępnego na stronie www.bensari.art.

   

  10. Postanowienia końcowe

  10.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

  10.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

  10.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

  10.4. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

  10.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2022-01-15.

 2. Postanowienia końcowe

  10.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

  10.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

  10.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

  10.4. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

  10.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2022-01-15.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.